ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρείται από την Αφοί Κορφιάτη ΑΒΕΕ.

Εισαγωγή - Εμπορία Αυτοκινήτων-Ανταλλακτικών
Λ. Κηφισού 68 & Βίωνος 3
104 42, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 5153900 έως 3
Fax: +30 210 5143205
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.